Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. července 2019

odbor 74 - Vnější vztahy a komunikace
odbor 74 - Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zákon o bankách
  • Zákon o daních z příjmů
  • Ministerstvo financí
  • Česká národní banka
  • Návrh zákona
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předlohy je zajistit fungování systému pojištění pohledávek z vkladů a výplatu náhrad klientům zkrachovalých úvěrových institucí i v případě vyčerpání prostředků ve Fondu pojištění vkladů (FPV) a zabezpečit pokrytí provozních nákladů na činnost Garančního systému finančního trhu (GSFT) související se správou FPV i v situacích, kdy GSFT nedisponuje dostatečnými výnosy z investovaných peněžních prostředků.

Bod č. 6:
Rozvojový program pro realizaci záměru dislokace státních institucí v administrativním komplexu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Rozvojový program pro realizaci záměru dislokace státních institucí v administrativním komplexu.

Záměrem předkládaného materiálu je zařazení předběžně vytipovaných pozemků ve vlastnictví státu pro výstavbu administrativního komplexu do rozvojového programu státu.

Doporučované

Nejčtenější