Novinky

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Daně a cla
  • Finanční správa
  • Celní správa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní spolupráce

Bod č. 2:
Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Návrhem se provádí transpozice evropské směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM. Zákon dále upravuje vztahy k dalším státům, s nimiž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Pro informaci

Bod č. 5:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018. Zpráva shrnuje základní informace o činnosti Finanční a Celní správy jednotným pohledem a ve struktuře zajišťující potřeby další analytické činnosti i v mezinárodním kontextu. Zpráva bude po projednání vládou k dispozici veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější