Novinky

Materiály na jednání vlády dne 31. července 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejná zakázka

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017. Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742, které ukládá ministru financí informovat vládu o výsledcích monitoringu hospodaření územních samosprávných celků vždy nejpozději k 31. červenci každého kalendářního roku.

Bod č. 4:
Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd."

Ministerstvo financí předkládá informaci o veřejné zakázce na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd. Na základě hodnocení podaných nabídek, kdy hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla vybrána advokátní kancelář Chaffetz Lindsey LLP, s níž Ministerstvo financí uzavře smlouvu v nejbližších dnech po informování vlády.

Doporučované

Nejčtenější