Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. září 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zaměstnanecké penzijní pojištění
  • Regulace
  • Akciové společnosti
  • Privatizace
  • Veřejné zdravotní pojištění

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrhem se provádí transpozice evropské směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění).

V České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden. Česká republika je přesto povinna ustanovení nové směrnice do právního řádu provést, a proto jsou doplněna stávající ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým již byla implementována předchozí směrnice v této oblasti.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Návrhem se transponuje evropská směrnice ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů.

Cílem návrhu zákona je zajistit dlouhodobé zapojení akcionářů v akciových společnostech, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Efektivnější a dlouhodobé zapojení akcionářů by mělo vést k minimalizaci podstupování nadměrného krátkodobého rizika emitentem a ke změně orientace z dosahování krátkodobých výnosů na dosahování střednědobých až dlouhodobých výnosů.

Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 uvedeného zákona (materiál č. 267)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Bod č. 16:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání materiál Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017.

Systém veřejného zdravotního pojištění v loňském roce vykázal nejlepší výsledky od doby ekonomické krize 2009. Dosáhl přebytku cca 9,5 mld. Kč a finanční zůstatky na bankovních účtech zdravotních pojišťoven vzrostly o 46,5 % na 30,52 mld. Kč. Zdravotní pojišťovny druhý rok po sobě v době vysokého růstu české ekonomiky pokračují v žádoucím vytváření rezerv, které tvoří „polštář“ pro případ nenadálých negativních šoků, např. v podobě návratu recese.

Doporučované

Nejčtenější