Novinky

Materiály na jednání vlády dne 19. září 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zákon o státním rozpočtu
  • Metodický materiál
  • Úřad pro boj proti podvodům

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace. Příjmy státního rozpočtu v roce 2019 jsou navrženy v objemu 1 465,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu by v roce 2019 měly dosáhnout 1 505,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2019 je navržen ve výši 40 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2019 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu korun v celkové výši 93,9 mld. Kč na financování společných programů.

Bod č. 3:
Metodický pokyn EU

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Metodický pokyn EU. Materiál obsahuje návrh aktualizace Metodického pokynu upravujícího hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Změny jsou spíše formálního charakteru, reagují na změny v právních předpisech EU a ČR a na změny v organizační struktuře subjektů implementujících finanční prostředky z EU.

Doporučované

Nejčtenější