Novinky

Materiály na jednání vlády dne 10. července 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Legislativa
  • Letiště Ruzyně
  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční správa
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejný sektor

Bod č. 7:
Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení.

Pro informaci

Bod č. 6:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017. Zpráva shrnuje základní informace o činnosti Finanční a Celní správy jednotným pohledem a ve struktuře zajišťující potřeby další analytické činnosti i v mezinárodním kontextu. Zpráva bude po projednání vládou k dispozici veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí.

Bod č. 12
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Ministerstvo financí předkládá informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015.

Doporučované

Nejčtenější