Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Majetek ČR
  • Privatizace

Bod č. 3:
Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Koncepci stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace. Materiál uvádí, že dochází k trvalému snižování finančních prostředků Fondu privatizace, hospodaření je téměř výlučně závislé na dividendách společnosti ČEZ, a. s., a potencionální závazky vyplývající z privatizace převyšují finanční možnosti jejich krytí z Fondu privatizace.

Podle Ministerstva financí je pro řešení této situace nezbytné vyřadit prostředky privatizace z financování vládních projektů, které lze financovat jiným způsobem, a provést revizi zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.

Bod č. 16:
Změna usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na změnu usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1. Podle tohoto návrhu má být vlastnictví objektu Hybernská převedeno na jiná pracoviště Akademie věd České republiky.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2017 a celkově od počátku privatizace)

Ministerstvo financí předkládá vládě Pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 a celkově od počátku privatizace.

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v období 1. pololetí.

Doporučované

Nejčtenější