Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. září 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Clo
  • Celní správa
  • Česká republika

Bod č. 19:
Návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Ministerstvo financí s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Cílem Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách je především vzájemné poskytování informací, které mají napomoci odhalování porušení celních předpisů, a poskytování informací o pravosti písemností, které slouží k celnímu řízení. Uzavření Smlouvy je proto v zájmu České republiky, neboť směřuje k předcházení a šetření porušování celních předpisů, které poškozuje zejména její finanční zájmy. 

Nejčtenější