Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. září 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Státní rozpočet
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace. Příjmy státního rozpočtu v roce 2018 jsou navrženy v objemu 1 302,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu by v roce 2018 měly dosáhnout 1 352,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč.

V návrh státního rozpočtu na rok 2018 je obsaženo zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko – české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 70,2 mld. Kč na financování společných programů.

Bod č. 11:
Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady. Národní rozpočtová rady vznikla na základě Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Má za úkol provádět nezávislá hodnocení fiskální politiky v České republice, hodnocení plnění fiskálních pravidel či vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Jako kandidát vlády na předsedu Národní rozpočtové rady je navrhována doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Bod č. 12:
Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna. Materiál je předkládán kvůli potřebě zajistit vyhovující prostory orgánům Finanční správy na území města Brna. Ty v současné době sídlí nejen v objektech, kde je stát vlastníkem či spoluvlastníkem, ale také v nájmu u soukromých subjektů. Pracoviště v úplatném nájmu se mají přesunout do vlastních prostor, další pracoviště se mají přemístit kvůli špatnému stavebně-technickému stavu jejich dosavadních prostor.

Bod č. 20:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016

Ministerstvo financí s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání společný materiál Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016. Systém veřejného zdravotního pojištění dosáhl v tomto roce přebytku cca 5,9 mld. Kč a vykázal nejlepší výsledky od doby ekonomické krize 2009.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení

Ministerstvo financí předkládá informaci o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení, zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění. K zabezpečení plnění kompetencí Celní správy České republiky v oblasti celního a daňového řízení je nezbytné zajistit IT podporu daných procesů. Veřejné zakázky mohou být plněny z technických důvodů a z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původními dodavateli, proto se navrhuje jejich zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Bod č. 5:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – implementace pracovního programu pro celní kodex Unie

Ministerstvo financí předkládá informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce na implementaci pracovního programu pro celní kodex Unie, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. K zabezpečení plnění kompetencí Celní správy České republiky v oblasti celního a daňového řízení je nezbytné zajistit IT podporu daných procesů. Veřejná zakázka může být z technických důvodů a také z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví plněna pouze původním dodavatelem, proto se navrhuje její zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Bod č. 8:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem veřejné zakázky je podchycení a zapracování legislativních a procesních změn roku 2017 a 2018 do programového vybavení informačního systému finanční správy. Veřejná zakázka může být plněna z technických důvodů a z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původními dodavateli.

 

Doporučované

Nejčtenější