Novinky

3.čtvrtletí ´17

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2017.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. září 2017

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace ministra financí o postupech Finanční správy České republiky ve věci zajišťovacích příkazů a tzv. korunových dluhopisů
 • Ministerstvo financí předkládá vládě informaci ministra financí, která shrnuje závěry analýzy Generálního finančního ředitelství týkající se prověření postupů Finanční správy ve vztahu k uplatňování zajišťovacích příkazů a průběžný stav kontrolní činnosti Finanční správy ve věci tzv. korunových dluhopisů.
 • Bod č. 4: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. září 2017

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 11: Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady
 • Bod č. 12: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
 • Bod č. 20: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení
 • Bod č. 5: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – implementace pracovního programu pro celní kodex Unie
 • Bod č. 8: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2017

 • Bod č. 3: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
 • Bod č. 16: Změna usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2017 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. srpna 2017

 • Bod č. 12: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
 • Bod č. 13: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
 • Bod č. 14: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
 • Bod č. 20: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)
 • Bod č. 7: Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. července 2017

 • Bod č. 5: Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017
 • Bod č. 6: Informace ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy České republiky
 • Bod č. 7: Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 • Bod č. 24: Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
 • Bod č. 25: Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace pro vládu k postupu společnosti PRISKO a.s. vůči společnosti OKD, a.s.
 • Bod č. 6: Informace k datu spuštění účtenkové loterie
 • Bod č. 7: Memorandum o spolupráci