Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. září 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Státní rozpočet
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Informační technologie

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace“. Příjmy státního rozpočtu v roce 2016 jsou navrženy v objemu 1 179,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2016 by měly dosáhnout 1 249,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2016 je navržen ve výši 70 mld. Kč. Pro rok 2017 ve výši 60 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 50 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2016 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 94,5 mld. korun na financování společných programů.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2017 a 2018 zabezpečují, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP byl v roce 2016 ve výši 1,2 %, v roce 2017 ve výši 0,8 % a v roce 2018 ve výši 0,6 % (v metodice ESA2010). Strukturální deficit vládního sektoru je 1,4 % HDP v roce 2016, v roce 2017 činí 1,1 % HDP a v roce 2018 činí 0,9 % HDP (v metodice ESA2010).

Pro informaci:

Bod č. 5:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí „Informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu Záložního informačního centra GŘC (dále jen „ZIC“). Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb provozu ZIC pro Generální ředitelství cel do 30. 11. 2020.

Doporučované

Nejčtenější