Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. července 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Ministerstvo financí
  • Seznam ekologických smluv
  • Státní podniky
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 12:
Žádosti nabyvatelů privatizovaného majetku o navýšení garance tzv. ekologické smlouvy uzavřené pro odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací mezi Ministerstvem financí a společnostmi ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o současném stavu sanačních opatření realizovaných v rámci ekologických smluv uzavřených k odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací společností ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s., a žádosti těchto společností o zvýšení maximální částky určené ekologickou smlouvou na odstranění těchto starých ekologických zátěží tzv. garance.

Pro informaci:

Bod č. 11:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Pro informaci členů vlády předkládá Ministerstvo financí materiál „Informace o počtu tzv. zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti“. Zpráva obsahuje přehled o počtu zbytkových státních podniků ke dni 31. 12. 2014 včetně důvodů jejich existence.

Doporučované

Nejčtenější