Novinky

Materiály na jednání vlády dne 31. srpna 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Státní správa
  • Legislativa
  • Informace

Bod č. 6:
Změna příslušnosti hospodaření k majetkovým účastem státu na hospodaření společnosti ČEZ a.s. a E.ON SE, z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí spolupředkládají vládě materiál „Změna příslušnosti hospodaření k majetkovým účastem státu na hospodaření společnosti ČEZ a.s. a E.ON SE, z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí“, který navrhuje změnit příslušnost hospodaření k majetkovým účastem státu na hospodaření společnosti ČEZ,a.s. a E.ON SE, z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí.Jedná se o podíl 0,41 % na základním kapitálu společnosti ČEZ, a.s. a podíl 0,183 % na základním kapitálu E.ON SE.

Důvodem pro změnu příslušnosti hospodaření je skutečnost, že Ministerstvo financí na rozdíl od Ministerstva práce a sociálních věcí disponuje specializovaným odborným útvarem, který se zabývá výkonem akcionářských práv ve společnostech strategického významu a vykonává akcionářská práva k majoritnímu podílu státu ve společnosti ČEZ, a.s., z těchto důvodů je výhodnější, aby příslušnost hospodaření byla převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí.


Bod č. 7:
Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“.

V souladu se zákonem je pracoviště městského úřadu umístěno na území hlavního města Prahy, a to v současné době v objektech státu v příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na nám. Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez č.p. a v objektu v příslušnosti hospodařit České správě sociálního zabezpečení Biskupská č.p. 1752. V souvislosti s tím, že vláda svým usnesením č. 247/2015 schválila záměr prodeje objektů na nám. Republiky č.p. 1037 a Hybernská, nastala potřeba vyřešit nové umístění uvedeného pracoviště městského úřadu.

 

 

Pro informaci:

Bod č. 4: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení legislativních a procesních změn v daňovém informačním systému Finanční správy České republiky

Ministerstvo financí překládá vládě materiál „Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení legislativních a procesních změn v daňovém informačním systému Finanční správy České republiky“. Předmětem veřejné zakázky je podchycení a zapracování legislativních a procesních změn roku 2015 a 2016 do programového vybavení informačního systému finanční správy. Bez aktualizace tohoto systému nelze vzhledem k vysoké míře automatizace zpracovávání dat vykonávat správu daní v souladu s platnou právní úpravou v oblasti daní a realizovat připravovaná opatření ke zlepšení efektivity výběru daní dle programového prohlášení Vlády ČR

.

Doporučované

Nejčtenější