Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Zdravotní pojišťovny
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo zdravotnictví

Bod č. 16:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví předkládají vládě materiál „Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014.“

Doporučované

Nejčtenější