Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. července 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Celní správa

Pro informaci:

Bod č. 14:
Informace k přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění - zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení

Ministerstvo financí překládá vládě pro informaci „Informaci k přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení“. Jedná se o informaci o zajištění dalšího rozvoje a technické podpory klíčových aplikací, které jsou součástí informačního systému celní správy.

Vývoj stávajících aplikací je podmíněn technickou, technologickou návazností a platnými autorskými právy. Případná změna dodavatele by vedla k dodání produktů odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původními aplikacemi nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.

Doporučované

Nejčtenější