Novinky

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Návrh zákona
  • Legislativní činnost MF
  • Souhrnné zprávy
  • Zahraniční pohledávky
  • Finanční trh
  • Pojištění vkladů

Bod č. 2:
Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů.

Důvodem předložení návrhů zákonů je nutnost transponovat evropské směrnice BRRD, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a DGSD o systémech pojištění vkladů.

Návrhy zákonů byly připraveny Ministerstvem financí ve spolupráci s Českou národní bankou.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2014

Pro informaci členů vlády předkládá Ministerstvo financí „Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2014“.

Materiál informuje o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci za předchozí období.

Doporučované

Nejčtenější