Novinky

3.čtvrtletí ´15

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2015.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2015

 • Bod č. 16: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. září 2015

 • Bod č. 6: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 14: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 21: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014
 • Bod č. 22: Návrh odpovědi České republiky v řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM týkajícího se slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra EU BITs) s unijním právem
 • Bod č. 28: Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2014

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. září 2015

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. srpna 2015

 • Bod č. 6: Změna příslušnosti hospodaření k majetkovým účastem státu na hospodaření společnosti ČEZ a.s. a E.ON SE, z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí
 • Bod č. 7: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení legislativních a procesních změn v daňovém informačním systému Finanční správy České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. srpna 2015

 • Bod č. 4: Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kon-trolní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“
 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/27 – „Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi“
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. srpna 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 14: Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“
 • Bod č. 15: Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 16: Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené Usnesením vlády ČR č. 7 ze dne 7.1.2015, k významné veřejné zakázce s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“
 • Bod č. 23: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 260)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2015)
 • Bod č. 3: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. července 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona o hazardních hrách
 • Bod č. 3: Návrh zákona o dani z hazardních her
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 25: Aktualizace „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
 • Bod č. 26: Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“
 • Bod č. 34: Bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Statutárního města České Budějovice

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. července 2015

Pro informaci:

 • Bod č. 14: Informace k přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění - zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. července 2015

 • Bod č. 12: Žádosti nabyvatelů privatizovaného majetku o navýšení garance tzv. ekologické smlouvy uzavřené pro odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací mezi Ministerstvem financí a společnostmi ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 11: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2014