Novinky

Materiály na jednání vlády 28. srpna 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí EU
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční instituce EU
  • EIB
  • Světová banka
  • EBRD

Bod č. 11:
Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích a v Evropské investiční bance

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích a v Evropské investiční bance. Změny souvisejí se změnou ministra financí a personálními změnami v rámci Ministerstva financí České republiky.

Navrhuje se jmenování ministra financí a 1. místopředsedy vlády Jana Fischera guvernérem v institucích Světové banky, guvernérem Evropské banky pro obnovu a rozvoj a guvernérem Evropské investiční banky za Českou republiku. Do funkce alternáta guvernéra v institucích Světové banky za Českou republiku a do funkce vedoucího delegace ČR v Radách Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky se navrhuje věcně příslušný náměstek ministra financí.

Cílem jmenování nových zástupců je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí ve výše uvedených institucích.

Přerušení zastoupení by vedlo k neschopnosti České republiky plnit své závazky plynoucí z mezinárodních dohod. Jedná se o standardní postup, který se nevymyká stávající mezinárodní praxi.

Doporučované

Nejčtenější