Novinky

Materiály na jednání vlády 21. srpna 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Společnosti s majetkovou účastí státu
  • Kontrola
  • Veřejný sektor

Bod č.14:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přijatých opatřeních ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“.

Účelem společnosti MUFIS, založené v roce 1994, bylo v době nedostatku dostupných úvěrových prostředků na tuzemském bankovním trhu přijmout úvěr od amerických investorů a tyto finanční prostředky prostřednictvím spolupracujících komerčních bank půjčit municipalitám na financování jejich rozvojových programů. V rámci realizace mezivládní dohody a rozvojového projektu Housing Guaranty Program byly převzaty půjčky ve výši 44 mil. USD. Byla profinancována více než stovka významných projektů v oblasti municipální infrastruktury v celkové hodnotě více než 1,4 mld. Kč. Na financování se podílely i prostředky státního rozpočtu, které sloužily k pokrytí výkyvů v hospodaření společnosti MUFIS z důvodu negativního dopadu kurzových a úrokových změn. Ne se všemi nálezy NKÚ se Ministerstvo financí ztotožnilo. Byla však na základě zjištění NKÚ přijata dvě opatření. Jedním z nich je uzavření dodatku k Dohodě, ze kterého vyplývá, že se prostředky státního rozpočtu již nebudou podílet na úhradách úrokových rozdílů a druhým opatřením je návrh na možnost dalšího fungování společnosti MUFIS.

Doporučované

Nejčtenější