Novinky

21. července 2010

Materiály na jednání vlády 21. července 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Fond solidarity EU
  • Podklady pro jednání vlády
  • Příprava žádosti
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa

Bod č. 6:
Příprava žádosti o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU

Vzhledem k  povodňové situaci v ČR v květnu a červnu 2010 a jejímu závažnému dopadu na Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj MF připravuje žádost o čerpání prostředků z Fondu solidarity EU. Žádost by měla být dokončena v nejbližších dnech.

Fond solidarity EU byl založen po rozsáhlých povodních v roce 2002, které zasáhly významnou část Evropy, s cílem přispívat státům postiženým ničivou přírodní katastrofou na likvidaci škod. Prostředky z Fondu solidarity nejsou nárokové, žádost detailně posuzuje Evropská komise.

Získanými prostředky by bylo možno zpětně uhradit výdaje na odstranění povodňových škod na nepojistitelném veřejném majetku, tj. např. úklidové práce a základní opravy infrastruktury, sítí a telekomunikací. Z fondu není možné financovat odstraňování škod způsobených soukromým osobám a podnikům ani škody z oblasti zemědělství.

V případě, že EK žádost v  následujících měsících schválí, ČR má dle platných pravidel možnost získat nejvýše cca 130 milionů Kč. Konečnou sumu grantu však stanovuje EK. O způsobu rozdělení případné pomoci budou vedena jednání, jakmile EK o žádosti rozhodne.
ČR efektivně využila Fond solidarity EU po povodních v roce 2002, kdy rozsah škod představoval kolem 70 mld. Kč. ČR z fondu tehdy čerpala cca 4 mld. Kč.

 

Různé - pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci novou Makroekonomickou predikci, která byla zveřejněna 15. července. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na jejich vývoj v letech 2010 až 2013.

Červencová predikce je obvykle vládě předkládána v srpnu. Vzhledem k tomu, že na ní bude postaven návrh státního rozpočtu na r. 2011  a střednědobého výhledu na r. 2012 - 2013, MF její předložení urychlilo tak, aby ji měla vláda k dispozici  na začátku své činnosti.

Doporučované

Nejčtenější