Novinky

31. srpna 2009

Materiály na jednání vlády 31. srpna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Teplice

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by vláda měla odsouhlasit poskytnutí finančních prostředků městu Teplice  na dořešení podmínek pro výkon státní správy v přenesené působnosti. Jde o zbývající prostředky ve výši 4,8 mil. Kč, které město dosud neobdrželo v souvislosti s přenesením působnosti po zaniklých okresních úřadech.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2008

Materiál poskytuje souhrnné informace o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za kalendářní rok 2008, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům. Materiál se rovněž podrobně věnuje popisu hospodářské situace obcí zařazených do skupiny obcí s vyšší mírou rizika hospodaření. Z výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2008 vyplývá, že naprostá většina obcí hospodaří se svěřenými veřejnými prostředky obezřetně a cizí zdroje využívá jen v nezbytně nutné míře.

Doporučované

Nejčtenější