Novinky

27. července 2009

Materiály na jednání vlády 27. července 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Úvěrová smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh úvěrové smlouvy, která právně zajistí poskytnutí finanční pomoci ve výši  200 mil. EUR Lotyšské republice. Vychází se ze zákona č. 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010. Úvěrová smlouva zavazuje Lotyšskou republiku splatit půjčku poskytnutou Českou republikou do 7 let. Veškeré náklady spojené s půjčkou budou hrazeny Lotyšskou republikou. Vzhledem k záměru České republiky podpořit půjčkou tradičně dobré obchodní vztahy mezi malými a středními podniky obou zemí bude na realizaci půjčky zpracován a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami seznam projektů, k jejichž realizaci budou čerpané prostředky přednostně sloužit.

Bod č. 12:
Návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR

Navrhovaný postup narovnává vztahy mezi Ministerstvem financí ČR a společnostmi BMC Agro-Industry a Škoda Export Limited, umožňuje státu přijímat splátky ze strany BMC v celkové výši 17.641.200,60 USD, a to do roku 2017. Tento postup přispěje k dořešení pohledávek České republiky za Ruskou federací.

Pro informaci

Bod č. 7:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktuální Makroekonomickou predikci. V důsledku krize na finančních trzích se mnohé světové ekonomiky nacházejí v recesi. V České republice, díky značné orientaci na vývoz, a tím pádem i vysoké citlivosti na vývoj v zahraničí, nastala recese ve 4. čtvrtletí 2008. Očekáváme, že letos dojde k poklesu české ekonomiky o 4,3 %. Pro rok 2010 předpokládáme mírný růst HDP o 0,3 %. Rizika predikce zůstávají i nadále vychýlena směrem dolů.

V horizontu predikce by tahounem dynamiky HDP měly zůstat výdaje na konečnou spotřebu. Ty by měly být podpořeny výraznou dezinflací v letošním roce. Míru inflace pro rok 2009 odhadujeme okolo 1,1 %, což reflektuje oslabení nákladových tlaků. Stejný nárůst indexu spotřebitelských cen očekáváme i v roce 2010. Inflace se tak v roce 2010 vrátí do tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, byť bude velmi blízko jeho spodnímu okraji.

Rizika pro růst výdajů domácností jsou koncentrována na trhu práce, na němž se již výrazně projevují důsledky recese. I přes očekávané preference odborů (upřednostnění zachování pracovních míst před nárůstem mezd) by mělo docházet ke zvyšování míry nezaměstnanosti ze 4,4 % v roce 2008 na 6,8 % v roce 2009 a až na 8,5 % o rok později. Zároveň bude docházet ke snižování zaměstnanosti (–1,8 % v roce 2009 a –2,1 % v roce 2010). Oproti roku 2008 poroste v tomto a příštím roce objem mezd a platů výrazně pomaleji, a to o 1,0 %.

Deficit běžného účtu platební bilance na HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni. V roce 2008 dosáhl podle předběžných údajů deficit vládního sektoru úrovně 1,5 % HDP. Pro rok 2009 očekáváme prohloubení deficitu až na 5,5 % HDP, a to především díky působení automatických stabilizátorů a přijímání protikrizových opatření.

Doporučované

Nejčtenější