Novinky

26. srpna 2009

Materiály na jednání vlády 26. srpna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
Aktualizováno 26. 8. 2009

Bod č. 42:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009

Na odstranění škod vzniklých povodněmi na přelomu června a července 2009 je třeba získat finanční prostředky ve výši 6,5 mld Kč. Navrhuje se škody uhradit z výnosu prodeje státních dluhopisů. Státní dluhopisy se vydávají podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, kde § 25 stanoví, že státní dluhopisy jsou vydávány na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje.

Bod č. 49:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 300, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

Usnesením ze dne 28. března 2007 č. 300  vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze a doporučila prezidentu republiky, aby zmocnil mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Uzbecké republice a jako alternáta ministra financí, k podpisu Protokolu s výhradou ratifikace. Ministerstvo zahraničních věcí požádalo prezidenta republiky o vystavení plné moci k podpisu protokolu pro velvyslance České republiky v Uzbecké republice, který se ovšem zasedání nezúčastní. Ministerstvo financí proto navrhuje proto změnit původní usnesení vlády tak, aby mohl protokol během zasedání podepsat náměstek ministra průmyslu a obchodu, který bude vedoucím české delegace.

Doporučované

Nejčtenější