Novinky

16. září 2009

Materiály na jednání vlády 16. září 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 21:
Návrh dalšího postupu při řešení pohledávky ČR za Myanmarem

Dluh bývalé Socialistické republiky Svazu Barma (dále Myanmar) vůči bývalé  ČSSR vznikl na základě obchodní dohody ze dne 8.10.1971 a dohody o hospodářské spolupráci ze dne 12.1.1978. Jednalo se zejména o dodávky strojů a zařízení. V případě, že Myanmar splatí celý zůstatek dluhu vůči ČR ve výši 15.606.735,04 USD do 31.12.2009, odpustí ČR Myanmaru úrok z celkového dluhu, který ke dni 31.12.2009 nepřesáhne částku ve výši 275.142,87 USD. Do státního rozpočtu ČR tak budou moci být odvedeny zbývající prostředky myanmarského dluhu prostřednictvím dosavadního deblokátora, společnosti Transakta a.s., konkrétně tedy 68% z částky 15.606.735,04 USD, tj. 10.612.579,83 USD. Tímto postupem se omezí riziko nedodržení splátek a riziko nesplacení dluhu, které dle stávajícího stavu platební morálky Myanmaru stále trvá.

Doporučované

Nejčtenější