Novinky

5. září

Materiály na jednání vlády 5. září 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 2: Harmonogram prací na vytvoření účetnictví státu

Vláda svým usnesením č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schválila vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010. Ministr financí nyní vládu informuje o harmonogramu prací při jeho vzniku.
Harmonogram vychází z konečného termínu vytvoření účetnictví státu; jeho struktura koresponduje se základními okruhy, jimiž jsou oblast legislativní, technická a oblast metodiky řízení. Klíčovými kroky jsou v tomto procesu příprava novely zákona o účetnictví, stanovení struktury a fungování účetního systému na základě provedených analýz a konečná technická realizace systému účetnictví státu.

Vzhledem k tomu, že vytvoření účetnictví státu je úkolem „nadresortním“, jeho plnění vyžaduje maximální součinnost a spolupráci všech resortů i dalších zainteresovaných subjektů.

Doporučované

Nejčtenější