Novinky

23. srpna

Materiály na jednání vlády 23. srpna 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona , kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002

Ministerstvo financí navrhuje novelu zákona č.574/2002 Sb. , aby peníze poskytnuté Evropskou investiční bankou (EIB) na odstraňování povodňových škod v roce 2002 mohly být využity na likvidaci škod způsobených letošními jarními záplavami. Jedná se o prostředky (cca 60 mil. Kč), které zůstaly nevyužity z důvodu úspor Ministerstva zemědělství a pohybu kurzu české měny vůči euru. EIB s tímto využitím souhlasí za podmínky dodržení obecných pravidel a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na Povodně 2002.

Bod č. 10:
Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Jak vyplývá ze znění zákona č.137/2006 Sb., musí vláda na návrh věcně příslušného ministra ustavit hodnotící komisi v případě veřejné zakázky přesahující hodnotu 500 mil. Kč. Týká se to rovněž otevřeného řízení pro veřejnou zakázku na dodavatele pro likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihomoravská plynárenská a.s. Členy komise musí být vždy zástupci dalších minimálně dvou odborně příslušných ministerstev, komise musí také mít nejméně devět členů a alespoň 30% jejích členů má příslušnou odbornou způsobilost. Návrh Ministerstva financí tyto podmínky splňuje.

Doporučované

Nejčtenější