Novinky

2. srpna

Materiály na jednání vlády 2. srpna 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Členský příspěvek České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Americano de Administrationes Tributarias)

V souladu s rozpočtovými pravidly je vládě předkládán návrh na uvolnění rozpočtových prostředků na úhradu členského příspěvku ČR v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT pro rok 2006 i další léta.

CIAT je americká organizace daňových správ založená v roce 1967. CIAT sídlí v Panamě. Jejím hlavním cílem je podporovat spolupráci daňových správ členských zemí, kterých je celkem 36, vytváření podmínek pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností a pomoc v jejich úsilí o dosažení vysokých integračních standardů a celkové výkonnosti. CIAT např. zajišťuje zpracování studií pro zavádění klíčových rozvojových směrů, vede banku daňových informací a poskytuje technickou a poradenskou pomoc daňovým správám.

Členství v této organizaci umožňuje České republice sdílet zkušenosti získané při správě daní s takovými zeměmi jako je např. USA, Kanada, Španělsko či Portugalsko. Spolupráce v rámci CIAT umožňuje také navázat dialog vedoucí ke sjednání či renegociaci smluv o zamezení dvojímu zdanění.      

Doporučované

Nejčtenější