Novinky

7. července

Materiály na jednání vlády 7. července 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 18:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 212)

Další souhrnný materiál navrhuje přímé prodeje majetku za účetní hodnotu. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej majetku převážně ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a pro část majetku Doly Nástup Tušimice. Celková účetní hodnota privatizovaného majetku činí 26 mil. Kč.

Dále je v materiálu předkládána privatizace Nemocnice s poliklinikou Duchcov (nyní ve vlastnictví ÚZSVM), a to formou veřejné soutěže.

Doporučované

Nejčtenější