Novinky

01. září

Materiály na jednání vlády 01. září 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Dodatečné požadavky na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

Jihočeský, Plzeňský, Liberecký a Pardubický kraj a kraj Vysočina vznesly dodatečné finanční požadavky na oddlužení zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady. Ministerstvo financí prověřilo rozsah a oprávněnost těchto požadavků a navrhuje převod finančních prostředků ve výši 175 mil. Kč na výše uvedené kraje. Tento finanční objem je rozdělen na dvě části: 80 mil. Kč bude uvolněno do konce letošního roku z vládní rozpočtové rezervy a částka 95 mil. Kč se stane výdajem státního rozpočtu pro rok 2005.

V případě Pardubického kraje a kraje Vysočina došlo k nepřesnému vyčíslení pohledávek vůči zdravotním pojišťovnám a pohledávek po lhůtě splatnosti. Těmto krajům se navrhuje poskytnou 50 % z dodatečně nárokované částky. V případě Libereckého kraje se jedná o závazky vzniklé ze soudního sporu, který započal v roce 2000 a byl ukončen v roce 2003. Částka, ke které bylo zdravotnické zařízení odsouzeno, nebyla součástí závazků, ze kterých se vycházelo při výpočtu částek na oddlužení. V Plzeňskému kraji se navrhuje převést prostředky na úhradu závazků zdravotnického zařízení, které přešlo na kraj již nefunkční a byla na něj posléze uvalena exekuce. Jihočeskému kraji se navrhuje poskytnout dotaci na splacení finanční výpomoci zdravotnickému zařízení. Finanční výpomoc byla poskytnuta Ministerstvem financí, a proto je navržená finanční operace rozpočtově neutrální.

V listopadu loňského roku vláda schválila celkový objem finančních prostředků ve výši 3 470 mil. Kč pro kraje a města na řešení závazků zdravotnických zařízení. Kraje současně podepsaly memorandum, v kterém se zavázaly neuplatňovat v souvislosti s převodem zdravotnických zařízení žádné další požadavky vyjma mimořádných případů a po oboustranné dohodě s Ministerstvem financí.

Tato transakce zároveň znamená definitivní dořešení závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady.

Doporučované

Nejčtenější