Novinky

10. září

Materiály na jednání vlády 10. září 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o drobnou novelu zákona, která zohledňuje legislativu Evropské unie. Předmětem daně silniční budou pouze vozidla registrovaná v České republice. Nebudou se tedy zdaňovat vozidla registrovaná v zemích Evropské unie (díky existenci dvoustranných mezivládních dohod se již v současné době silniční daň nevybírá) ani z třetích zemí. V tomto případě zejména proto, že jiný způsob zdanění (daň dnes při přejezdu hranice vybírají celní orgány, po vstupu do EU tento způsob výběru nebude možný) by byl nákladnější než vybraná daň. Navrhovaná účinnost těchto ustanovení je od data vstupu ČR do EU.

Novela dále navrhuje zachování kontinuity ve snížení sazby daně u vozidel plnících ekologické limity EURO 3 a vyšší (dosavadní úprava počítá se sníženou sazbou do konce letošního roku) , navrhuje prodloužit pro tato vozidla s první registrací po 1.1.2002 možnost snížené sazby daně o 40% až do konce roku 2004.

18. Návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Kimberleyský proces vznikl jako reakce mezinárodního společenství na zneužívání diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit. Sdružuje státy, které se dohodly na společném postupu při certifikaci a kontrole surových diamantů. Tento zákon upravuje legislativní rámec zásad KP v ČR a jeho přijetí je podmínkou pro opětovné zapsání1) ČR do seznamu řádných členů procesu. Každý obchod se surovými diamanty mezi státy bude doprovázen certifikátem KP, který obsahuje informace o původu a vlastnostech a označení vývozce a dovozce surových diamantů. Zákon by měl nabýt účinnosti do konce roku 2003, v optimistické variantě k 1.11.2003.


1) ČR byla dočasně členem KP od července 2001 do srpna letošního roku.

 

Doporučované

Nejčtenější