Novinky

03. září

Materiály na jednání vlády 03. září 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

1. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2004

Vláda projedná první variantu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004. Souhrnné parametry první verze návrhu zákona činí:

Celkové příjmy                         748,2
Celkové výdaje                        866,2
Saldo státního rozpočtu         -118,0


Při srovnání návrhu rozpočtu, který bude vláda projednávat, s příjmovými a výdajovými rámci, které byly rozepsány jednotlivým kapitolám na začátku července 2003, došlo k navýšení příjmů (a výdajů) státního rozpočtu o cca 11,4 mld. Kč. Celkový deficit státního rozpočtu ve výši 118 mld. Kč zůstává nezměněn. O umístění těchto prostředků rozhodne vláda podle svých priorit. Ministr financí doporučuje tyto prostředky použít na financování vysokých škol, vědy a výzkumu, dopravní infrastruktury, výdaje související se sanací povodňových škod a výdaje na kofinancování evropských programů.

Specifikace dodatečných příjmů:

 • daňové příjmy o 1,3 mld. Kč - vliv aktualizované predikce základních makroekonomických ukazatelů (červenec 2003)
 • dále byly zapojeny následující nedaňové příjmy:
  • příjmy z deblokací vládních úvěrů o 1,0 mld. Kč 
  • příjmy z předpokládaných splátek licencí UMTS od dvou mobilních operátorů v kapitole ČTÚ o 3,8 mld. Kč a ostatní příjmy z činnosti této kapitoly o 0,2 mld. Kč
  • příjmy od ČSOB, a.s. ve výši 4,7 mld. Kč z transakce IPB vyplývající z plnění státní záruky 
  • očekávané příjmy kapitol z rozpočtu EU na financování programů 0,4 mld. Kč.


18. Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností METRA BLANSKO a.s.

Společnost METRA BLANSKO a.s. byla v roce 2002 zařazena do restrukturalizačního programu ROZVAHA, který ve své závěrečné fázi předpokládá postoupení pohledávek strategickému investorovi, který dokončí finanční restrukturalizaci.

Do výběrového řízení, které bylo ukončeno v květnu 2003, se přihlásil pouze jeden zájemce - společnost Media World International a.s., který nabídl za pohledávky v celkové výši 134 mil. Kč úplatu ve výši 33,75 mil. Kč. Součástí nabídky na odkup pohledávek je i podnikatelský záměr zájemce.

Představenstvo ČKA v případě jediného zájemce musí postupovat podle rozhodnutí vlády. Postoupení pohledávek za nabízenou úplatu bude mít nulový dopad do hospodaření ČKA a je podmíněno nezamítavým stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z hlediska veřejné podpory.

 

 

Doporučované

Nejčtenější