Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. února 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Rozpočtová odpovědnost
  • Bankovní unie
  • Finanční prostředky EU
  • Finanční nástroje
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika

Bod č. 1:
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Hlavním cílem souboru navržených právních předpisů je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky.

Bod č. 3:
Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii

V návaznosti na Usnesení Výboru pro Evropskou unii předkládá Ministerstvo financí vládě Studii dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii.

Bod č. 5:
Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období 2014 – 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu Analýzu finančních nástrojů, jejímž cílem je představení role a potenciálu finančních nástrojů při čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovacím období 2014 – 2020 a také návrh dalšího postupu vedoucího k optimalizaci jejich implementace na národní úrovni.

Pro informaci:

Makroekonomická predikce České republiky (leden 2015)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Doporučované

Nejčtenější