Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. ledna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Platové náležitosti finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na platové zařazení finančního arbitra v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona č. 262/2014 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 11
Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra

Dne 7. března 2015 uplyne funkční období stávajícímu zástupci finančního arbitra a podle ustanovení zákona o finančním arbitrovi tímto dnem končí i výkon funkce zástupce finančního arbitra. Ke jmenování nového zástupce finančního arbitra je oprávněna vláda, a to na návrh ministra financí. Ministerstvo financí navrhuje, aby zástupcem finančního arbitra byl jmenován stávající zástupce finančního arbitra, Mgr. Lukáš Vacek.

Bod č. 12
Ustanovení expertních týmů k vyhodnocení opatření pro odstranění problémů, na které poukázal NKÚ v protokolu z kontrolní akce č. 12/23

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na zřízení expertních týmů složených ze zástupců Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, které se budou zabývat řešením problematických oblastí v českém zdravotnictví, na které upozornil Nejvyšší kontrolní úřad ve svém nálezu z kontrolní akce č. 12/23 ,,Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“.

Bod č. 13:
Změna zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě způsobené činností bývalého státního podniku OSTRAMO

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek na odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě způsobené činností bývalého státního podniku OSTRAMO. Navrženou změnou dojde k uvedení ekologické smlouvy do standardního režimu, jak je tomu u všech ostatních ekologických smluv s nabyvateli privatizovaného majetku.

Bod č. 14:
Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0167/97/01 ze dne 13. 2. 1997, s nabyvatelem ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě „Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce“, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0167/97/01 ze dne 13. 2. 1997, s nabyvatelem ArcelorMittal Frýdek - Místek a.s. v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení projektu je základním předpokladem pro realizaci stavby R48 Frýdek-Místek, obchvat.

Doporučované

Nejčtenější