Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. února 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Elektronická evidence tržeb
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Program švýcarsko-české spolupráce

Bod č. 7:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie s popisem opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Analýza evidence tržeb elektronickými prostředky

Na základě úkolu z Usnesení vlády ze dne 25. června 2014 č. 472 předkládá Ministerstvo financí vládě Analýzu evidence tržeb elektronickými prostředky.

Boj s daňovými úniky a efektivnější výběr daní je jednou z priorit vlády České republiky. V souladu s tímto cílem obsahuje programové prohlášení vlády závazek zavést účinnou kontrolu tržeb prostřednictvím on-line systému evidence tržeb.

Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle:

  1. narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně,
  2. omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a DPH.

Na základě této analýzy a provedené mezinárodní komparace bylo shledáno, že zavedení elektronické evidence tržeb v kombinaci s dalšími připravovanými opatřeními, je ve vztahu k zamýšleným cílům maximálně účinným nástrojem, který zároveň představuje minimální zátěž pro podnikatele.

Doporučované

Nejčtenější