Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. března 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Národní koordinační skupina pro zavedení eura
  • Zavedení eura
  • Fond národního majetku
  • Ekologické závazky

Pro informaci:

Bod č. 2
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2014.

Zpráva o činnosti byla vypracována ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy zastoupenými v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR.

 

Bod č. 3
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá členům vlády pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 a celkově od počátku privatizace

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací ve 2. pololetí roku 2014.

Doporučované

Nejčtenější