Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Daň z přidané hodnoty
  • Evropská komise
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Ekologické škody
  • IS AVIS
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 12 :
Návrh dalšího postupu ČR ve věci rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2015, kterým zamítla žádost o zproštění povinnosti poskytnout vlastní zdroje ve výši 53 976 340,- Kč podle čl. 17 odst. 2 nařízení 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Návrh dalšího postupu ČR ve věci rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2015, kterým zamítla žádost o zproštění povinnosti poskytnout vlastní zdroje ve výši 53 976 340,- Kč podle čl. 17 odst. 2 nařízení 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

Bod č. 13:
Dispozice s areálem administrativních objektů nám. Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez č.p., Praha – Nové Město

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál Dispozice s areálem administrativních objektů nám. Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez č.p., Praha – Nové Město, který obsahuje záměr prodeje areálu administrativních objektů nám. Republiky č.p.1037 a Hybernská bez č.p., Praha – Nové Město, s příslušnými pozemky.

S nemovitostmi je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jej však již od poloviny roku 2014 pro své potřeby nevyužívá a v současné době jej nevyužívá ani žádná jiná státní instituce. Vzhledem k tomu a skutečnosti, že areál bude vyžadovat určité značné náklady na opravy (jedná se především o sanační zásahy nebo změny snižující energetickou náročnost areálu), se jeví jeho odprodej jako optimální způsob naložení.

Pro informaci:

Bod. č. 5:
Informace o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2015. Po zohlednění enviromentálních a finančních kritérií bylo pro rok 2015 vybráno 8 akcí v Moravskoslezském kraji, které budou postupně zadávány v otevřeném řízení.

Bod č. 8:
Informace o připravované veřejné zakázce na zpracování kontrolních hlášení DPH podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované veřejné zakázce na zpracování kontrolních hlášení DPH podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2016. Předmětem veřejné zakázky je zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro realizaci nového institutu kontrolního hlášení jako efektivního prostředku pro detekci daňových úniků a podvodů do informačního systému finanční správy. Systém je využíván přibližně 15 000 pracovníky Finanční správy České republiky, je provozován na všech finančních úřadech, územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství. S ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení je pro plnění úkolů Finanční správy České republiky realizace veřejné zakázky nezbytné.

Bod č. 9:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce bez uveřejnění - Vývoj AVISME v roce 2014 – Výzva 22

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce bez uveřejnění - Vývoj AVISME v roce 2014 – Výzva 22. Veřejná zakázka „Vývoj AVISME v roce 2014 – Výzva 22“ řeší úpravu informačního systému AVISME z důvodu legislativních změn a zapracování uživatelských požadavků projednaných a schválených jednotlivými organizačními složkami státu (MF, GFŘ, GŘC).

Doporučované

Nejčtenější