Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. února 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Ústavní zákon
  • Zákon
  • Rozpočtová odpovědnost
  • Pojišťovnictví
  • Zákon o spotřebních daních
  • Spotřební daně
  • Spotřební daň z pohonných hmot
  • Stabilizační opatření

Bod č. 1:
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Hlavním cílem souboru navržených právních předpisů je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky.


Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu, tzv. Solventnost II.


Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona zapracovává některé evropské směrnice, z větší části však představuje národní úpravu, soustřeďující se na řešení závažných tuzemských problémů v oblasti distribuce pojištění. 


Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv.
Novela zákona obsahuje tři hlavní témata – zdanění a omezení nakládání se surovým tabákem, úpravu kaucí distributorů pohonných hmot a zavedení sledování plnění povinnosti uvádět stanovené množství biopaliv v pohonných hmotách v průběhu kalendářního roku.


Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Vládě je předkládán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obsahuje změny v daňovém zvýhodnění biopaliv.
Tato úprava implementuje Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 – 2020 Ministerstva zemědělství.


Bod č. 26:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Na základě aktualizovaného plánu legislativních prací z 15. prosince 2014 předkládá Ministerstvo financí novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům.

Cílem předloženého návrhu je řešit přetrvávající tlak na posílení rozpočtů krajů a prostřednictvím větší finanční samostatnosti krajů podpořit rozvoj regionů.

Doporučované

Nejčtenější