Novinky

Materiály na jednání vlády dne 14. ledna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční arbitr

Bod č. 8:
Platové náležitosti finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na platové zařazení finančního arbitra v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona č. 262/2014 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 9
Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra

Dne 7. března 2015 uplyne funkční období stávajícímu zástupci finančního arbitra a podle ustanovení zákona o finančním arbitrovi tímto dnem končí i výkon funkce zástupce finančního arbitra. Ke jmenování nového zástupce finančního arbitra je oprávněna vláda, a to na návrh ministra financí. Ministerstvo financí navrhuje, aby zástupcem finančního arbitra byl jmenován stávající zástupce finančního arbitra, Mgr. Lukáš Vacek.

Doporučované

Nejčtenější