Novinky

Materiály na jednání vlády 27. listopadu 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Ministerstvo financí
  • Fond národního majetku
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 7:
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 2/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností OEZ, s.r.o.

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o současném stavu sanačních opatření realizovaných Ministerstvem financí k odstranění ekologických škod, které byly způsobeny před privatizací společnosti OEZ, s.r.o., a navrhuje zvýšení maximální částky, tzv. garance, určené ekologickou smlouvou na odstranění těchto starých ekologických zátěží. Nedostatečná výše garance stanovená vládou ČR v r. 1993, neumožňuje odstranit staré ekologické škody tak, jak je Ministerstvo financí jako nástupce Fondu národního majetku ČR v ekologické smlouvě zavázáno. Hrozí tak soudní spor a při nepokračování sanačních prací také znehodnocení dosud vynaložených prostředků státu.

Doporučované

Nejčtenější