Novinky

Materiály na jednání vlády 20.listopadu 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraniční sektor
  • Bankovní sektor
  • Česká republika

Bod č. 20:
Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě návrh na sjednání změn v zakládajících dokumentech MBHS. Jejich nutnost vzešla z faktu, že poslední oficiální změny zakládajících dokumentů proběhly v roce 1990 a jejich znění neodpovídá současnému stavu banky.

Mezinárodní banka hospodářské spolupráce byla založena vládami členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci v roce 1963. Po nutné transformaci činnosti v 90. letech začala MBHS fungovat jako moderní mezinárodní banka s regionálním významem, která poskytuje všechny běžné bankovní služby zaměřené na podnikatelskou klientelu s důrazem na podporu obchodu v členských státech MBHS. Česká republika je s vloženým kapitálem ve výši 24,94 mil EUR druhým největším akcionářem banky.

V Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti MBHS a Statutu MBHS jsou odraženy změny související s ukončením členství Kuby a Maďarska, které se týkají především upsaného kapitálu MBHS. Další změny jsou pak spíše technického charakteru a jejich účelem je, aby zakládající dokumenty byly plně v souladu s aktuální situací v MBHS.

Doporučované

Nejčtenější