Novinky

Materiály na jednání vlády 2. října 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Návrh
 • Bahamské společenství
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor
 • Monacké knížectví
 • Daně a cla
 • Daň
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor

Bod č. 10:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě ke schválení návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech.

Bod č.11:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

Vláda České republiky schválila návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).
Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní prosazování daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné nadále posilovat rozvíjení systému mezinárodní výměny informací. Výměna informací se tak bude vztahovat i na jurisdikce, které byly pro svůj daňový režim považovány za tzv. daňové ráje.

Ministerstvo financí v této souvislosti vede intenzívní jednání, která prozatím vyústila ke sjednání třinácti konečných textů návrhů dohod o výměně informací s různými jurisdikcemi.

Uzavřením Dohod získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o poskytnutí informací potřebných ke správnému zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Doporučované

Nejčtenější