Novinky

Materiály na jednání vlády 18. prosince 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Fiskální výhled ČR
  • Maastrichtské konvergenční kritérium
  • Eurozóna
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
Aktualizováno 17. 12. 2013 13:00

Bod č. 28:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí a Česká národní banka předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.

Pro informaci:

Bod č.1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Bod č.16:
Informace připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních systémů finanční správy v roce 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních systémů finanční správy v roce 2014.

Předmětem veřejných zakázek je zajištění dalšího rozvoje a provozu daňových a vnitřních informačních systémů pro zajištění úkolů finanční správy, které vychází z platné a připravované legislativy.

Informační systémy finanční správy jsou využívány k zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, jsou provozovány na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství.

Bod č.17:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014“ v jednacím řízení bez uveřejnění.

Vzhledem k probíhajícímu otevřenému výběrovému řízení na dodavatele služeb podpory provozu IISSP pro roky 2014 a 2015 a po vyhodnocení všech technických souvislostí a rizik, navrhuje Ministerstvo financí řešit zajištění služeb podpory pro 1. čtvrtletí 2014 formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle § 23, odst. 4a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. oslovit stávajícího dodavatele služeb podpory IISSP - společnost IBM Česká republika, spol. s r. o.

Doporučované

Nejčtenější