Novinky

Materiály na jednání vlády 13. listopadu 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Usnesení vlády
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Finanční správa
  • IS ADIS

Pro informaci:

Bod č. 7:
Plnění usnesení vlády č. 651/2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“ a navrhuje přijetí příslušných opatření.

Bod č. 9:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení zavádění legislativních a procesních změn do informačního systému finanční správy

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení zavádění legislativních a procesních změn do informačního systému finanční správy dle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013“.
Předmětem veřejných zakázek jsou aplikační moduly IS ADIS (automatizovaný daňový informační systém) pro zajištění úkolů finanční správy, které vycházejí z platné a připravované legislativy. Je nutné realizovat aplikační moduly, které budou zahrnovat rekodifikaci soukromého práva a změny v daňových zákonech; úpravu aplikačního programového vybavení v souvislosti s fungováním 2. pilíře důchodové reformy a jako první fázi jednoho inkasního místa vytvoření podmínek pro podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele.

Informační systém finanční správy je využíván cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, je provozován na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství.

Doporučované

Nejčtenější