Novinky

Materiály na jednání vlády 11. prosince 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní dluhopisy
 • Státní dluh
 • Legislativní činnost MF
 • Legislativní návrhy
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Fond dětí a mládeže

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění právní úprava dluhopisů. Novela přináší další legislativní zpřesnění dluhopisového práva a mohla by tak navázat na úspěch novely zákona o dluhopisech z roku 2012, která měla jednoznačně pozitivní účinky a přispěla k nárůstu počtu primárních emisí dluhopisů v letech 2012 i 2013. Dluhopisy tak začínají být důležitým a vítaným zdrojem financí pro firmy, tak jak je to zcela běžně v západních zemích. Zároveň dluhopisy představují i další příležitost pro investory.
Hlavním cílem novely je pomocí dílčí novelizace zpřesnit dosavadní zákon a přispět k větší právní jistotě pro emitenty i vlastníky dluhopisů a ještě dále podpořit získávání kapitálu prostřednictvím emise dluhopisů. Novela mění a doplňuje dosavadní zákon ve smyslu vyjasnění právního statutu tzv. hybridních dluhových nástrojů a přináší i další změny:

 • Posílení materiální definice dluhopisů a upřesnění definice dluhopisů, čímž se vyjasňuje i právní statut neúplných dluhopisů a dluhových papírů, které nejsou dluhopisy.
 • Jasná definice pojmu druh dluhopisů a nová komplexní úprava řešení sporů o obsah zvláštních práv spojených s dluhopisy.
 • Větší flexibilita při zpřístupňování emisních podmínek, vymezení změn zásadní povahy nebo u podřízených dluhopisů.

 

Bod č. 14:
Podmínky a zásady užívání majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh usnesení, jehož obsahem jsou „Podmínky a zásady užívání majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“, který byl původně ve správě Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“ a následně v příslušnosti hospodařit Ministerstva financí a později Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přijetím tohoto usnesení dojde ke sjednocení podmínek užívání majetku ze strany jeho nových nabyvatelů tak, aby tyto podmínky byly pro všechny nabyvatele, bez ohledu na okamžik realizace bezúplatného převodu, jednotné.

Smluvní vztahy založené jednotlivými smlouvami o bezúplatném převodu majetku státu po Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“ dosud podléhaly podmínkám vyplývajícím ze třech usnesení vlády, přičemž tyto podmínky nebyly pro jednotlivé etapy výběrových řízení k majetku státu ve správě tohoto fondu stejné. Tento nedostatek bude přijetím tohoto usnesení odstraněn.

Doporučované

Nejčtenější