Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. června 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Příprava státního rozpočtu
  • Střednědobý výhled
  • Dotace
  • Informační systém

Bod 1:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024. Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2023 až 2024 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2023 až 2024.

Pro informaci

Bod č. 9:
Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Zjednodušená evidence dotací

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru nadlimitní veřejné. Předmětem záměru je pořízení informačního systému nutného pro rozšíření Rozpočtového informačního systému programového financování.

Nejčtenější