Novinky

Materiály na jednání vlády dne 6. dubna 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Cenové kontrolní orgány
  • Státní tiskárna cenin
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor

Bod č. 7:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Materiál obsahuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2020 prováděné Ministerstvem financí, Specializovaným finančním úřadem, celními orgány a dalšími regulatorními orgány, tj. Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi.

Pro informaci

Bod č. 6:
Dodávky ceninových papírů k výrobě fiskálních známek „CZTN“ a „AN“

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál na zajištění dodávek ceninových papírů k výrobě fiskálních známek „CZTN“ a „AN“. Předmětem veřejných zakázek je nákup speciálních ceninových papírů k výrobě fiskálních známek „AN“ a „CZTN“ pro státní podnik Státní tiskárna cenin.

Nejčtenější