Novinky

Materiály na jednání vlády dne 28. června 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • IS ADIS
  • Daňový portál
  • Informační technologie
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace k záměru uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě č. 3 na vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní č. 20/7700/0054 - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě č. 3 na vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní č. 20/7700/0054. Předmětem záměru jsou parametrické úpravy prostředí, které vycházejí z pilotního provozu a následného ostrého provozu modernizovaného daňového portálu.

Nejčtenější