Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zpráva
  • Finanční správa
  • Celní správa
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2020. Zpráva shrnuje základní informace o činnosti Finanční a Celní správy jednotným pohledem a ve struktuře zajišťující potřeby další analytické činnosti i v mezinárodním kontextu. Zpráva bude po projednání vládou k dispozici veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí.

Nejčtenější