Novinky

Materiály na jednání vlády dne 17. května 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Ministerstvo financí
 • Účetní reforma
 • Veřejné finance
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Kontrola
 • Informační technologie
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Generální finanční ředitelství
 • Veřejný sektor

Bod č. 11:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“.

Pro informaci

Bod č. 9:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020: Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny pro rok 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren pro Generální finanční ředitelství.

Nejčtenější