Novinky

Materiály na jednání vlády dne 12. dubna 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor

Bod č. 1:
Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027. Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, respektive státních fondů a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.

Nejčtenější